Introductie
Mijn Werkwijze
Over Elizabeth G.H.M.
MSc.


Overdracht
Vrijheid en Bewustzijn

R. Laing
Mellie Uyldert

Contact

Dit vertelt wat over mijself

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen,
  Die Sonne stand zum Grusse der Planeten,
  Bist alsobald und fort und fort gediehen
  Nach dem Gesetz, wonach du angetreten.
So musst du sein, dir kannst du nicht entfliehen,
   So sagten schon Sibyllen, so Propheten;
   Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt
   Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
                             -  J.W. von Goethe, Orphisch Urworte
 
Bijgaand gedicht is mij uit het hart  gegrepen ... die bijzondere begínwoorden… “Zoals op de dag dat jij aan de wereld werd uitgeleend…”
Het vertelt over de samenhang tussen Mens en Cosmos, de Mens als Microcosmos, 
De grote Goethe kende de Wet van de driewerf grote Hermes. 
De beroemde woorden:
Zo Boven zo beneden, en dat wat beneden is, is gelijk aan dat wat boven is om de wonderen van het Ene te doordringen. (Zie hieronder Plato's gedicht.)

Het is ondertussen heel wat jaren geleden dat mijn wereld verduisterde, totaal onleefbaar werd… Het was toen mijn 21-jarige en enige zoon van de wereld ging weg.
Toen… in die waan-zin-nige tijd klopte de Kosmische Wetmatigheid aan mijn zieledeur…
Later, via mijn studie i.v.m. deze Wetten, realiseerde ik me dat de Goden, de Archetypische krachten/machten, toen bleken te vinden, dat ikzélf  nog níet klaar was om van de aardbodem te verdwijnen. Het was via het hierbovenstaande gedicht van Goethe, tezamen met een uitleg over de wetmatigheden van de Cosmos dat Astrologie mij toen kon grijpen. 

Het gedicht en de erbij behorende tekst kwamen tot mij via het boek, “Ausgewählte Texte” van Thorwald Dethlefsen, die toentertijd hoofd was van het parapsychologisch instituut in München. De duidelijke uitleg en de logica die er uit sprak, troffen me diep.
In het boek, “Esoterische Psychologie,  Het Lot als levenskans” van dezelfde schrijver en uitgegeven door Ankh-Hermes, staat de vertaling van datzelfde hoofdstuk met als titel, “Astrologie, een systeem om de werkelijkheid af te beelden.”
Een cursus medische astrologie werd me er door hetzelfde “toeval” tegelijkertijd bij aangewezen en zo gebeurde het dat ik meteen in Amsterdam begon met de studie van de Kosmische Wetmatigheden… De ene Aha Erlebnis na de andere hielp me hier op aarde te blijven… en een tiental jaren later, tijdens mijn opleiding tot Jungiaans Analytisch Therapeut op het Jungiaans instituut, maakte ik daar  kennis met COSMOLOGIE, dat voor mij een  pracht van een overkoepelend systeem vormde, en tevens zoals ik al zei, de astrologie verwijdde tot Astrosophie, een levensbeschouwing met de wetten van de kosmos als basis, Goddelijke wetmatigheden, want AL-omvattend.

Macrocosmos en Microcosmos - ( beschouwing over Geest en Ziel )
Want eer de ziel des mensen, uit Gods hand
gekomen, aan het aardse wordt gebonden,
heeft Hij omhoog haar naar een ster gezonden,
en haar aldaar voor de eerste maal geplant.
Daar houdt zij dan aanvankelijk verblijf,
en wordt zij van het Eendere doortrokken,
opdat het andere haar niet verlokke,
wanneer zij één is met een stoflijk lijf.
En daarop eerst geeft God haar aan de Goden,
die met de lichaamsvorming zijn belast,
dat Zij haar met het sterflijke verweven.
Maar in dat Andere houdt zij zich vast
aan 't hemelse Eendere en deszelfs geboden
En daardoor blijft vanzelf 't hoofd opgeheven.
                  ( Platoon's Timaios door Jan Prins)