Introductie
Mijn Werkwize
Over Elizabeth G.H.M.
MSc.


Overdracht
Vrijheid en Bewustzijn

R. Laing
Mellie Uyldert

Contact
Flyer (pdf)
Ode aan het COM Model (pdf)

Iets in verband met Overdracht

Dat wat genetisch vastligt, dat wat we wel karakter noemen, wordt nauwelijks door opvoeding beïnvloed. (Zie ook dr. R.Laings artikel.)

Het begrip Overdracht heeft hier een ander betekenis dan in de Freudiaanse psychologie.
In zijn boek spreekt H.A.J. Rump uitgebreid over dit begrip in Jungiaanse zin. Hij legt uit dat bij de geboorte er een sterke gevoelsband is tussen moeder en kind en ook de vader is van wezenlijkbelang.
Omdat het kind werkt d.m.v. een geestelijk-zintuiglijk systeem is het nog niet geblokkeerd door het verstand, zodat het via deze weg kan horen, zien en voelen. Omdat moeder symbolisch verbonden is met gevoel is zij degene die het beeld ten aanzien van de vader kleurt.
Het kind neemt dus  alles in zich op, zowel tijdens zijn verblijf in de baarmoeder als op het moment van geboorte en vlak erna.
Het kind heeft dus direct “weet” van de zielsthematiek van de ouders.

Door een grove scheiding te maken zijn er 2 reaktiepatronen:
     Aanpassen of afzetten.
B.v. na de geboorte alleen gelaten worden….  In een couveuse terecht komen… geeft in de eerste plaats aan dat het kind niet zelfstandig kan/wil funktioneren in de buitenwereld, en daarbij is het kind er alleen…
Geen borstvoedig krijgen… geeft op energetisch niveau aan dat er geen juiste gevoelsband tussen moeder en kind is, welke verstandelijke overwegingen of lichamelijke problematiek hier ook mee verbonden zijn. Het duidt op gevoelsafsluiting.
Wisselbaden vanwege lucht tekort….
Ontuchtige handelingen ….
Na de geboorte komt het in het leven steeds weer in situaties die aansluiting hebben met de gevoelservaringen in het verleden.
Dit alles gebeurt overeenkomstig het energetisch patroon waarmee het energiedeeltje/geestdeeltje mens hier in de materiële wereld komt.

Opvoeden is de veruiterlijking van het eigen energiepatroon en het verdere is dressuur.