Introductie
Mijn Werkwijze
Over Elizabeth G.H.M.
MSc.


Overdracht
Vrijheid en Bewustzijn

R. Laing
Mellie Uyldert

Contact

Hoe ga ik hiermee dan te werk vraagt u zich af…
Mijn uitgangspunt is dat de mens een microcosmos is, een wereld in het klein, die bestaat uit dezelfde energie als ons universum. De Mens is samengebalde energie, trilling.
Het Leven van een mens, hier in de materie, is een leerproces, het zoveelste.

Wanneer een mens geboren wordt in deze wereld van tegenstellingen, ontstaat er meteen een 2-deling.  Een deel wordt OPGESLOTEN IN DE SCHADUW, net wat de titel van voornoemd boek zegt, en dat deel sluit zich af voor de gevoelens die vanaf de incarnatie op hem/haar afkomen. Men bouwt a.h.w. meteen een beschutting om zichzelf heen en vindt onbewust allerlei manieren om te overleven, dat zijn de zogeheten overlevingsmechanismen.

Het is echter de bedoeling en de zin van het leven om zoveel mogelijk van dit weggeduwde tevoorschijn te brengen, om uit te groeien tot een geHeeld mens, om binnen en buiten, Ik en de Ander (m.n. in mijzelf), Gevoel en Verstand, Yin en Yang, in dit leven, zoveel mogelijk bijeen te brengen. Dr. C.G. Jung noemt het gaan van deze weg Individuatie, dat is de menselijke ontwikkeling, de weg van de Held in ons. Het gaat er om, om uit te vinden wie je eigenlijk bent en wat je hier op aarde komt zoeken.

En dit levensavontuur zoveel mogelijk realiseren, daar gaat het in het leven om.

Dat is de Bedoeling, de Zin van het Leven. Tegenslagen kunnen daarbij een geweldige hulp zijn om begrenzingen te doorbreken, om onze energieën naar een fijnere trilling te brengen, want dáármee moet meer/hoger Bewust-Zijn te maken hebben. Eigenlijk zou je iedereen zulke slagen uit pure menslievendheid  toewensen…        

Met behulp van uw gegevens maak ik een Cosmogram en ook een Horoscoop en krijg ik via deze energiepatronen zicht op/in u. Door mijn kennis van Cosmologie weet ik wat in de familie fysiek en psychisch overgedragen wordt en omdat ik geleerd heb analoog te denken, vormen de gegevens van Cosmogram en Horoscoop voor mij de achtergrond van het gesprek. (Geboortedata van voorouders kunnen zeker extra informatie verschaffen.)

Bij uw eerste bezoek, kan ik daarom, tijdens de dialoog, gericht vragen stellen en u in verband hiermee af en toe al wat over wetmatigheden duidelijk maken. (Zie de link over Vrijheid en Bewustzijn.) De planeten hebben elk een z.g negatieve en een positieve kant. Ze zijn heel toepasselijk genoemd naar Goden en elk staat symbool voor een bepaalde hoofdenergie, die zich op vele maar wel analoge wijze kan uitdrukken. (Zie het artikel van Mellie Uyldert, “De Goden leven op aarde”.)

Tijdens een  eventueel daaropvolgende keer kan meer helderheid komen in verband met de reden met uw bezoek aan mij. Het is de bedoeling dat u zicht krijgt op de wijze waarop u in het Leven staat, dat u gaat zien wat het Leven doet en waarom het gaat zoals het gaat. Dat u zich bewust wordt van Wetmatigheden... dat u tot inzicht en acceptatie komt, tot overgave aan deze eeuwige, onwrikbare, cosmische wetmatigheden, en daarmee tot verruiming en bevrijding, tot oplossing van zaken die moeder natuur zolang opborg en die nu waarschijnlijk aan het licht wensen te komen en in het bewustzijn geïntegreerd willen worden; tot heling, tot rijping.

Voordat we zover komen… zoals ik al zei, zijn daar vaak harde klappen voor nodig om ons te wekken…  alsof die slagen ons toeroepen... WAKKER WORDEN!